NAZWA: Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu

RODZAJ: Jednostka samorządowa

ADRES:
Oblekoń 73
28-133 Pacanów

NIP: 655 17 74 870
REGON: 001218020

KONTAKT:
Telefon 603 048 486
Adres e-mailkontakt@spoblekon.topbip.pl

Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu

Dyrektor szkoły:

Jolanta Rogala

E-mail: kontakt@spoblekon.topbip.pl
kontakt: 603048486

Dyrektor szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów w godzinach pracy szkoły tj. od 8.25 do 14.45, od poniedziałku do piątku.

Korespondencję można kierować również drogą pocztową na adres:

Szkoła Podstawowa w Oblekoniu
Oblekon 73
28-133 Pacanów

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

Dyrektor szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Sprawy istotne dla rodziców wywieszane są na tablicy informacyjnej w holu szkoły  i poprzez stronę facebook szkoły lub uzgadniane telefonicznie. Zarządzenia dyrektora umieszczane są na bieżąco do wiadomości pracowników w księdze zarządzeń.