Rok 2019
Załączone pliki:

Bilans 2019r.
(bilans_jednostki_budetowej.pdf - 2719.6 KB) Data publikacji: 2021-02-03 13:29:05 Redaktor: Jolanta Rzepecka
Informacja dodatkowa 2019r.
(wyciag_z_danych.pdf - 6684.716 KB) Data publikacji: 2021-02-03 13:31:00 Redaktor: Jolanta Rzepecka
Rachunek zysków i strat 2019r.
(rachunek_zyskow_i_strat.pdf - 2004.223 KB) Data publikacji: 2021-02-03 13:32:25 Redaktor: Jolanta Rzepecka
Zestawienie zmian 2019r.
(zestawienie_zmian.pdf - 1687.55 KB) Data publikacji: 2021-02-03 13:33:09 Redaktor: Jolanta Rzepecka

Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu
Oblekoń 73, 28-133 Pacanów
tel. 667-294-643
spoblekon.topbip.pl