Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Protokół kontroli Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej z dn. 16.09.2019 r. w sprawie kontroli stanu sanitarnego placówki- dokument do wglądu w siedzibie placówki

Protokół kontroli Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej z dn. 09.12.2019 r. w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku nauczyciel, sprzątaczka, spisu stosowanych mieszanin chemicznych, karty charakterystyki stosowanych mieszanin chemicznych- dokument do wglądu w siedzibie placówki


Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu
Oblekoń 73, 28-133 Pacanów
tel. 667-294-643
spoblekon.topbip.pl